Motu proprio Quaerit semper
de Benoît XVI, promulgué le 30/08/2011

Texte Latin

BENEDICTUS PP. XVI

LITTERAE APOSTOLICAEMOTU PROPRIO DATAE

QUAERIT SEMPER


Quibus Constitutio apostolica Pastor bonus immutatur atque quaedam competentiae a Congregatione de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum ad novum Officium de processibus dispensationis super matrimonio rato et non consummato ac causis nullitatis sacrae Ordinationis, apud Tribunal Rotae Romanae constitutum, transferuntur

Quaerit semper Apostolica Sedes sua moderaminis instituta pastoralibus necessitatibus accommodare, quae annorum decursu in Ecclesiae vita identidem exstiterunt, structuram ideo immutans et competentias Dicasteriorum Curiae Romanae.

Ceterum Concilium Oecumenicum Vaticanum II hanc agendi rationem confirmat, dum pariter edicit Dicasteria esse aptanda necessitatibus temporum, regionum ac Rituum, praesertim quod spectat ad eorundem numerum, nomen, competentiam propriamque procedendi rationem, atque inter se laborum coordinationem (cfr. Decr. Christus Dominus, 9).

Haec principia persequens, Decessor Noster, beatus Ioannes Paulus II, operam dedit ut Curia Romana in universum denuo per Constitutionem apostolicam Pastor bonus disponeretur, quae die XXVIII mensis Iunii anno MCMLXXXVIII edita est (AAS 80 [1988] 841-930), Dicasteriorum competentiam ita definiens, prae oculis Codice Iuris Canonici habito, qui quinque ante annis evulgatus erat, necnon normis respectis quae iam tunc adumbrabantur pro Ecclesiis Orientalibus. Deinceps aliis praescriptis tum idem beatus Decessor Noster, tum Nos Ipsi effecimus ut structura et competentiae nonnullorum Dicasteriorum immutarentur, quo expeditius commutatis necessitatibus subveniretur.

His rerum in adiunctis congruum visum est Congregationem de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum potissimum operam dare ad Sacram Liturgiam in Ecclesia iteratis nisibus promovendam, secundum renovationem, quam Concilium Oecumenicum Vaticanum II, initio sumpto ex Constitutione Sacrosanctum Concilium, voluit.

Itaque consentaneum iudicavimus ad novum Officium, apud Tribunal Rotae Romanae constitutum, competentiam transferre quae respiceret processus dispensationis super matrimonio rato et non consummato necnon causas nullitatis sacrae Ordinationis.

De consilio igitur Venerabilis Fratris Nostri Eminentissimi Cardinalis Praefecti Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, favente excellentissimo Decano Tribunalis Rotae Romanae, auditis item sententiis Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae et Pontificii Consilii de Legum Textibus, haec quae sequuntur decernimus:

Art. 1.

Abrogantur articuli 67 et 68 Constitutionis apostolicae Pastor bonus, quam supra memoravimus.

Art. 2.

Articulus 126 eiusdem Constitutionis apostolicae Pastor bonus ad subsequentem textum mutatur:

Art. 126 § 1. Hoc Tribunal instantiae superioris partes apud Apostolicam Sedem pro more in gradu appellationis agit ad iura in Ecclesia tutanda, unitati iurisprudentiae consulit et, per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio est.

§ 2. Apud hoc Tribunal Officium est constitutum, cuius est cognoscere de facto inconsummationis matrimonii et de exsistentia iustae causae ad dispensationem concedendam. Ideoque acta omnia cum voto Episcopi et Defensoris Vinculi animadversionibus accipit et, iuxta peculiarem procedendi modum, perpendit atque, si casus ferat, Summo Pontifici petitionem ad dispensationem impetrandam subicit.

§ 3. Hoc Officium competens quoque est in causis de nullitate sacrae Ordinationis cognoscendis ad normam iuris communis et proprii, congrua congruis referendo.

Art. 3.

Officio de processibus dispensationis super matrimonio rato et non consummato ac causis nullitatis sacrae Ordinationis praeest Rotae Romanae Decanus, quem adiuvant Officiales, Commissarii deputati et Consultores.

Art. 4.

Die quo hae Litterae vim obligandi sortientur, processus dispensationis super matrimonio rato et non consummato ac causae nullitatis sacrae Ordinationis, quae apud Congregationem de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum reperiuntur, novo Officio apud Tribunal Rotae Romanae demandabuntur, quod easdem definiet.

Nostras has deliberationes, quas his apostolicis Litteris Motu proprio datis praescripsimus, firmas et efficaces omnibus ex partibus esse et fore volumus, non obstantibus quibusvis contrariis rebus, etiam peculiari mentione dignis, atque decernimus ut per editionem in actis diurnis «L’Osservatore Romano» eaedem promulgentur et vim suam exserant a die primo mensis Octobris anno MMXI.

Datum ex Arce Gandulfi,

die XXX mensis Augusti, anno Domini MMXI,

Pontificatus Nostri septimo.

BENEDICTUS PP. XVI


Source : http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/la/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20110830_quaerit-semper.html

Texte Français

LETTRE APOSTOLIQUE EN FORME DE MOTU PROPRIO

«QUAERIT SEMPER»

DU SOUVERAIN PONTIFE BENOÎT XVI


par laquelle est modifiée la Constitution apostolique Pastor bonus et sont transférées certaines compétences de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements au nouveau bureau pour les procédures de dispense du mariage conclu et non consommé et les causes de nullité de l’Ordination sacrée, constitué auprès du Tribunal de la Rote romaine.

Le Saint-Siège a toujours cherché d’adapter sa structure de gouvernement aux nécessités pastorales qui sont apparues dans la vie de l’Eglise à chaque époque de l’histoire, en modifiant pour cela l’organisation et la compétence des dicastères de la Curie romaine.

D’autre part, le Concile Vatican II confirma ce critère en réitérant la nécessité d’adapter les dicastères aux nécessités des temps, des régions et des rites, en particulier en ce qui concerne leur nombre, la dénomination, la compétence, les façons de procéder et la coordination réciproque (cf. Décret Christus Dominus, n. 9).

Selon ces principes, mon prédécesseur, le bienheureux Jean-Paul II, procéda à une réorganisation complète de la Curie romaine, à travers la Constitution apostolique Pastor bonus, promulguée le 28 juin 1988 (AAS 80 [1988] 841-930), en établissant les compétences des divers dicastères en tenant compte du Code de droit canonique, promulgué cinq ans auparavant et des normes qui s’annonçaient déjà pour les Eglises orientales. Par la suite, à travers des mesures successives, tant mon prédécesseur que moi-même sommes intervenus en modifiant la structure et la compétence de certains dicastères pour mieux répondre aux nouvelles exigences.

Dans les circonstances présentes, il est apparu approprié que la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrementsse consacre principalement à donner une nouvelle impulsion à la promotion de la sainte liturgie dans l’Eglise, selon le renouveau voulu par le Concile Vatican II, à partir de la Constitution Sacrosanctum Concilium.

C’est pourquoi j’ai considéré opportun de transférer à un nouveau bureau constitué auprès du Tribunal de la Rote romaine, la compétence de traiter les procédures pour la concession de la dispense du mariage conclu et non consommé et des causes de nullité de l’Ordination sacrée.

Par conséquent, sur proposition de S.Em. le préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, et avec l’avis favorable de S.Exc. Mgr le doyen du Tribunal de la Rote romaine, ayant entendu l’avis du Tribunal suprême de la Signature apostolique et du Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs, j’établis et décrète ce qui suit:

Art. 1

Les articles 67 et 68 de la Constitution apostolique Pastor bonus sus-mentionnée sont abolis.

Art. 2

L’article 126 de la Constitution apostolique Pastor bonus est modifié selon le texte suivant:

«Art. 126 § 1. Ce Tribunal fonctionne ordinairement comme instance supérieure d’appel auprès du Siège apostolique pour protéger les droits dans l’Eglise; il veille à l’unité de la jurisprudence et par ses sentences, il aide les tribunaux de grade inférieur.

§ 2. Auprès de ce tribunal est constitué un Bureau auquel il revient de juger le fait de la non consommation du mariage et de l’existence d’une juste cause pour concéder la dispense. C’est pourquoi il reçoit tous les actes avec le vote de l’évêque et avec les observations du défenseur du lien, examine attentivement, selon la procédure particulière, la supplique visant à obtenir la dispense et, le cas échéant, la soumet au Souverain Pontife.

§ 3. Ce Bureau est également compétent pour traiter les causes de nullité de l’Ordination sacrée, selon les normes du droit universel et propre, congrua congruis referendo.

Art. 3

Le Bureau pour les procédures de dispense du mariage conclu et non consommé et les causes de nullité de l’Ordination sacrée est dirigé par le doyen de la Rote romaine, assisté par les officiels, les commissaires députés et les consulteurs.

Art. 4

Le jour de l’entrée en vigueur des présentes normes, les procédures de dispense du mariage conclu et non consommé et les causes de nullité de l’Ordination sacrée en attente auprès de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, seront transmises au nouveau Bureau auprès du Tribunal de la Rote romaine et seront examinées par lui.

J’ordonne que tout ce que j’ai décidé dans cette Lettre apostolique sous forme de Motu proprio, soit observé dans toutes ses parties, nonobstant toute chose contraire, même digne de mention particulière, et j’établis qu’il soit promulgué au moyen de sa publication dans le journal «L’Osservatore Romano», et qu’il entre en vigueur le 1er octobre 2011.

Donné à Castel Gandolfo, le 30 août 2011,

septième de mon Pontificat.

Benedictus pp. XVI


Source : http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20110830_quaerit-semper.html

Auteurs
Type de documents